มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะผู้แทน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศนครซีอาน ประชุมร่วมอธิการบดี มุ่งขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันต่างประเทศ

3 ตุลาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

คณะผู้แทน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศนครซีอาน

ประชุมร่วมอธิการบดี มุ่งขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันต่างประเทศ

 

เมื่อวันที่ 25 – 27 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ในนามคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศนครซีอาน (Xi’an International Studies University: XISU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมการประชุมอธิการบดี The 2nd Presidents’ Forum of the Global Alliance of Foreign Studies Universities ในหัวข้อ “Language, Civilization, & A Community of Shared Future for Mankind” ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศนครซีอาน (Xi’an International Studies University: XISU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง (Beijing Foreign Studies University: BFSU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ในโอกาสเดียวกันนี้ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยยังได้ร่วมลงนามข้อตกลง (Letter of Agreement) ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Global Alliance of Foreign Studies Universities อีกด้วย

 

 

ทั้งนี้ The Global Alliance of Foreign Studies Universities (GAFSU) หรือสหภาพมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 30 สถาบัน จาก 16 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนด้านการสอนและการวิจัยด้านภาษาต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก การเดินทางไปร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในกลุ่มสมาชิกได้เข้าร่วมบรรยายในงานประชุมดังกล่าวจากหลายประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น อเมริกา เม็กซิโก รัสเซีย เบลารุส ยูเครน เยอรมนี ฝรั่งเศส ปากีสถาน ศรีลังกา มาเลเซีย เวียดนาม และประเทศไทย นับเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการหารือถึงความเป็นไปได้ในกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต 

 


 

ขอขอบคุณภาพ - ข่าว จาก : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6741643 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558