มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ

25 มิถุนายน 2562 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  (ครั้งที่ ๒)ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ตามประกาศเลขที่ ๒/๒๕๖๒  ลงวันที่                   ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกำหนดยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองพิจารณาเอกสารใบสมัครในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกให้  บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6719347 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558