มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) ประจำปีการศึกษา 2562

24 มิถุนายน 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว
 

**ข่าวดีสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี**
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 31 ก.ค. 2562 เพื่อทำความรู้จักกับห้องสมุดให้มากขึ้นและเรียนรู้วิธีการสืบค้นหนังสือ พร้อมรับคะแนนกิจกรรม 3 หน่วยกิต 

---ตารางการอบรม---
วันอังคาร เวลา 12.00 - 15.00 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26072 ชั้น 7 สำนักหอสมุด

วันพุธ มี 5 รอบ 
รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 12.00 - 15.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26071 ชั้น 7 สำนักหอสมุด
รอบที่ 3 เวลา 09.00 - 12.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 12.00 - 15.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26072 ชั้น 7 สำนักหอสมุด
รอบที่ 5 เวลา 12.00 - 15.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม ชั้น 2 อาคาร อเนกประสงค์ด้านภาษา วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ)

วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26072 ชั้น 7 สำนักหอสมุด

โปรดตรวจสอบวันและเวลาในการลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนกดสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

*หมายเหตุ
- นักศึกษา 1 คน ลงทะเบียนได้เพียง 1 รอบเท่านั้น และรับ 50 คน/รอบ
- หากลงทะเบียนมาแล้วไม่เข้าร่วมอบรม สำนักหอสมุดขออนุญาตทำการหักคะแนนนักศึกษาเป็นจำนวน 3 หน่วยกิต ดังนั้น นักศึกษาควรคำนึงถึงความพร้อมในการเข้าอบรมในรอบนั้นจริง ๆ 
- สำนักหอสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดอบรมในรอบที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 25 คน

---วิธีการลงทะเบียนอบรม---
1. Log in ที่ www.reg.cmru.ac.th
2. ไปที่เมนู "สมัครเข้าร่วมกิจกรรม"
3. เลือกวันและเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด จากนั้นสมัครกิจกรรมด้านล่าง


หากเกิดข้อสงสัย กรุณาติดต่อ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 6 สำนักหอสมุด หรือโทร. 0-5388-5911 อรวรา ใสคำ บรรณารักษ์บริการสารสนเทศ

สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"
SMART@CMRU Library

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6719354 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558