มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

เชิญร่วมสัมมนา ออมในหุ้นสไตล์มนุษย์เงินเดือน วันเสาร์ที่ 8 มิ.ย. 2562 นี้ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว (ลงทะเบียนฟรี)

7 มิถุนายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

เชิญร่วมสัมมนา “ออมในหุ้นสไตล์มนุษย์เงินเดือน”

วันที่ 8 มิ.ย. 2562 นี้ ลงทะเบียนฟรี

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ  (Business Training  Center :BTC)  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาให้ความรู้เชิงวิชาการ เรื่อง “ออมในหุ้นสไตล์มนุษย์เงินเดือน” ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณแพท – ภาววิทย์ กลิ่นประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร  ผู้สนใจสำรองที่นั่งเข้าร่วมการสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ลิงค์ด้านท้ายข่าว หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 065 324 9878 และ 085 935 8999


ลงทะเบียนออนไลน์ >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6590721 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558