มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

31 พฤษภาคม 2562 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง   ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

------------------------------

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามประกาศเลขที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  โดยกำหนดยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ ๒๒-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัครในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกให้  บริษัท เทเวศ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                      ประกาศ  ณ วันที่  ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6590713 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558