มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในการเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย

31 พฤษภาคม 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในการเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย

                    เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,206 คน โดยทางมหาวิทยาลัยได้เปิดรับการรายงานตัวนักศึกษาน้องใหม่ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งบรรยากาศการรายงานตัวก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานที่รุ่นพี่ของแต่ละสาขาต่างๆได้เตรียมไว้ต้อนรับน้องๆเฟรชชี่ของตน

                    ทั้งนี้นักศึกษาน้องใหม่ที่เข้ารายงานตัว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2562 และนักศึกษาน้องใหม่ทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 8-21 มิถุนายน 2562 และจะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม 30 มิ.ย. 62 >> Click

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม 31 มิ.ย. 62 >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6782450 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558