มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ส่งนักกีฬาร่วมชิงชัย “ขุนเลเกมส์” กีฬา สกอ. ครั้งที่ 38

27 พฤษภาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ส่งนักกีฬาร่วมชิงชัย “ขุนเลเกมส์” กีฬา สกอ. ครั้งที่ 38อาจารย์ ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์ ชัยมัง นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ พร้อมด้วย นายธนะโชค สันต์สวัสดิ์ นายกสโมสรบุคลากร และตัวแทนอาจารย์เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก ดร.อรสา พาวิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่บุคลากรให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรแต่ละมหาวิทยาลัย
ในการแข่งขันครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ เปตอง จักรยาน กรีฑา เทเบิสเทนนิส หมากกระดาน และกอล์ฟ และเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายธนะโชค สันต์สวัสดิ์ สามารถคว้าเหรียญทองแดง จักรยานเพื่อสุขภาพ ประเภทจักรยานเสือหมอบ บุคคลชาย อายุ 40 – 49 ปี มาครองได้เป็นผลสำเร็จ


ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่มาข้อมูล / ภาพ : นายธนะโชค สันต์สวัสดิ์ นายกสโมสรบุคลากร ม.ราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6563952 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558