มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศยกเลิกการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

22 พฤษภาคม 2562 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง   ประกาศยกเลิกการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

------------------------------

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่   ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามประกาศเลขที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ในวันที่ ๒-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัคร  ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน ๑ ราย แต่เสนอรายละเอียด และเงื่อนไข การประกันอุบัติเหตุไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจึงยกเลิกการประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติกลุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  และจะประกาศรับสมัครคัดเลือกใหม่อีกครั้งหนึ่ง


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                      ประกาศ  ณ วันที่  ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6590721 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558