มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศยกเลิกการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

2 พฤษภาคม 2562 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามประกาศเลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ในวันที่ ๑๗-๒๕ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัคร  ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน ๑ ราย แต่เสนอรายละเอียด และเงื่อนไข การประกันอุบัติเหตุไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจึงยกเลิกการประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในครั้งนี้

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                      ประกาศ  ณ วันที่  ๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6607397 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558