มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าแชมป์ประเทศไทย THAILAND HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2019

 

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าแชมป์ประเทศไทย

THAILAND HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2019

 

ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน THAILAND HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2019   ในนามทีม REFRESHMENT  โดยมี  นายณัฐพล สมบูรณ์ทวีสุข  และนายสุรเชษฐ์  จันทร์อ้วน เป็นผู้ฝึกสอน นางวรารัตน์  หมอดู เป็นผู้ควบคุม  เมื่อวันที่ 20-21เม.ย.2562 ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ซึ่งเป็นเหรียญทองเหรียญที่ 2 ที่คว้ามาครองได้สำเร็จ 2 ปีซ้อน ได้เป็นแชมป์ประเทศไทย  รุ่น Junior Division (รุ่นอายุ7-12 ปี) ในการแข่งขัน THAILAND HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2019 และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าแข่งขันในรายการ  Hiphop International's World Hiphop Dance Championship ณ เมืองฟีนิกส์ รัฐอาริสโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้  ภาพ – ข้อมูล: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็น

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6607390 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558