มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน Job Fair inspiration Talk ready 2 Unlock เตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน

9 กุมภาพันธ์ 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน Job Fair inspiration Talk ready 2 Unlock

เตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน

 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562  ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  Job Fair inspiration Talk ready 2 Unlock ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับชั้นปีที่ 2 ถึงปีที่ 4 จากทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 350 คน

ทางด้าน นายสยาม กันหาลิลา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือ ระหว่างกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับเว็บไซต์เด็กฝึกงานดอทคอม ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้กับนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษารวมทั้งนักศึกษาที่มีความประสงค์ เข้าทำงานนอกช่วงเวลาเรียน หรือค้นหาข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยภายในงาน ได้จัดให้มีการบรรยาย แนะนำเว็บไซต์เด็กฝึกงานดอทคอม ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล บริษัท ห้างร้าน องค์กร ต่าง ๆ ที่ต้องการ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างหน่วยงาน องค์กร กับนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ เคล็ดลับในการทำเรซูเม่และวิธีการสัมภาษณ์ยังไงให้ได้งานอันจะเกิดประโยชน์กับนักศึกษาในด้านการทำงานและการประกอบอาชีพได้ในอนาคต นอกจากนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง หน่วยงานและองค์กรต่างๆ  ยังได้ร่วมออกบูธ  แนะนำตำแหน่งงานว่างและข้อมูลการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาอีกด้วย

 


ภาพ - ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ติดตามประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็น

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436836 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558