มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี 2562

5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี 2562เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ถวายสักการะพุ่มดอกไม้สด และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ณ อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ จัดขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่ โดยมณฑลทหารบกที่ 33 จะร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ โดยในปีนี้ พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ ส่วนงานราชการ สถาบันการศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมวางพานพุ่มสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดิน

 


 

ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทานักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6607397 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558