มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

20 พฤศจิกายน 2561 โดย นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์
 

ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ราคากลางในการจ้างออกแบบฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,412,500 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ผู้สนใจสามารถรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

กำหนดยื่นซองในวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-885369 

และกำหนดเสนอผลงานในวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6532879 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558