มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันจักรยาน “ราชภัฏเชียงใหม่ เสือภูเขาครอสคันทรี ครั้งที่ 1”

 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันจักรยาน “ราชภัฏเชียงใหม่ เสือภูเขาครอสคันทรี ครั้งที่ 1”

                    ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานและปล่อยตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน “ราชภัฏเชียงใหม่ เสือภูเขาครอสคันทรี ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ณ ศาลาที่พักผู้ปกครอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและผู้เข้าแข่งขันร่วมพิธีเปิดและปล่อยตัว

                    การแข่งขันจักรยาน “ราชภัฏเชียงใหม่ เสือภูเขาครอสคันทรี ครั้งที่ 1” ได้จัดกิจกรรมแข่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทการแข่งขันระยะทาง 20 กม. โดยแบ่งเป็น 16 รุ่นการแข่งขัน และประเภทปั่นวัดใจ CMRU MTB Challenge ระยะทาง 14.5 กม. ไม่จำกัดเพศและอายุ โดยทั้ง 2 ประเภท ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เป็นเส้นทางการแข่งขัน

                    ทั้งนี้ การแข่งขันจักรยาน “ราชภัฏเชียงใหม่ เสือภูเขาครอสคันทรี ครั้งที่ 1” เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ใช้จักรยานเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย พัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม และจัดหารายได้สนับสนุนกองทุนสวัสดิการสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกด้วย

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327026 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558