มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ตราครุฑ

                                                                                               ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้าง

อาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

--------------------------------------

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศเลขที่ 94/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนองานในวันที่ 19 กันยายน 2561 จำนวน 3 รายนั้น

ผลปรากฏว่า บริษัท แอคซิสกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,150,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

                                       ประกาศ  ณ วันที่  28 กันยายน พ.ศ.2561

 

 

 

                                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)

                                                        รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

                                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6607416 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558