มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำดื่มแบบบรรจุขวด และถ้วย แบบเพ็ทและแบบถัง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กันยายน 2561 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
 

( สำเนา )

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำดื่มแบบบรรจุขวด และถ้วย แบบเพ็ทและแบบถัง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

........................................................................................

 

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เรื่อง  ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำดื่มแบบบรรจุขวด และถ้วย แบบเพ็ทและแบบถัง จำนวน ๓ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ตามประกาศประกวดราคาเลขที่ ๙๙/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

          เนื่องจาก ผู้เสนอราคาเสนอรายละเอียดและเงื่อนไขไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑              

 

 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)
รองอธิการบดี
  ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6532879 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558