มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการแข่งขันเปตอง มหกรรมกีฬา "ราชภัฏเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

6 กันยายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการแข่งขันเปตอง

มหกรรมกีฬา "ราชภัฏเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ"

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดการแข่งขันเปตอง ในงานมหกรรมกีฬาราชภัฏเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีกำหนดแข่งขัน ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามเปตอง (ด้านข้างอาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ หรืออาคารแมลงปอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ การแข่งขันแบ่งเป็น

ประเภทประชาชนทั่วไป 2 คน ค่าสมัครทีมละ 500 บาท                      

รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล                            

ประเภทประชาชนหญิง 2 คน ค่าสมัครทีมละ 400 บาท  ร

างวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ประเภท VIP 2 คน (อายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป) ค่าสมัครทีมละ 1,500 บาท

ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัล จากรักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 - 3 ได้รับถ้วยรางวัล

ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-885-500 และ 053-885-555 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.cmru.ac.th

 

ภาพ – ข้อมูล: อาจารย์ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์ ชัยมัง

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6328142 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558