มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Chin-Yi University of Technology ประเทศไต้หวัน

4 กันยายน 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Chin-Yi University of Technology ประเทศไต้หวัน


         

             เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr. Ching-Te WANG  (Dean, College of Management, Department of Information Management) และคณะผู้แทนจาก National Chin-Yi University of Technology ประเทศไต้หวัน ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือน กระชับความสัมพันธ์ และหารือถึงความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกันระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


 
ภาพ – ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม+

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6327024 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558