มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

29 สิงหาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้  ขั้นตอนการสมัครทำประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.offstu.cmru.ac.th/insurance

2. คลิกเลือกเมนู "ลงทะเบียน" และกรอกข้อมูลตามที่กำหนดให้ครบถ้วน

3. คลิกเลือกเมนูเข้าสู่ระบบ

4. คลิกเลือก สมัครทำประกันอุบัติเหตุ

5. คลิกเลือก ยืนยันการสมัครทำประกันอุบัติเหตุ

6. คลิกพิมพ์ใบสมัคร และนำใบสมัครติดต่อชำระค่าสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

 

ภาพ – ข้อมูล : นายวัสสพล ฝั้นกาศ  นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    

 


สมัครคลิกที่นี่ี >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6328142 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558