มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ธนาคารกรุงไทย แจ้งกำหนดบริการเปิดบัญชี กยศ. แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10 กรกฏาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ธนาคารกรุงไทย แจ้งกำหนดบริการเปิดบัญชี กยศ. แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


นายจุมพฎ ต๊ะปินตา ผู้จัดการสาขาอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์  แจ้งว่า ตามที่ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์ กำหนดให้บริการเปิดบัญชี และทำบัตรเอทีเอ็ม เป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2561 ทางธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์ จะเข้าไปให้บริการเปิดบัญชีและทำบัตร เอทีเอ็ม แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 - 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ บริเวณด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 3 จตุราคาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่เป็นหลักฐานเพื่อเปิดบัญชีและทำบัตรกดเงินสดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม จึงขอให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เป็นผู้กู้รายใหม่ ติดต่อเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-409-545 ในวันและเวลาราชการ

ภาพ – ข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 

ติดตามข่าวสารจากกองพัฒนานักศึกษา >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732244 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558