มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561

5 กรกฏาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561                    เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญ ตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วม 5,000 คน เข้าร่วมในพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ   พร้อมกันนี้ นายจตุรเทพ สวัสดิ์นที นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวถวายบังคม และนำนักศึกษารั้วดำเหลืองร่วมร้องเพลงราชภัฏสดุดีและเพลงสรรเสริญพระบารมีกึกก้องทั่วบริเวณพิธี โดยได้กล่าวปฏิญาณตนเป็นนักศึกษาที่พร้อมบำเพ็ญประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ ในฐานะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ข่าว :นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ภาพ: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน/นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์/นางสาววัชราวรรณ กันทา 

นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 

ประมวลภาพกิจกรรม (พัชริดา เขียวขุนเนิน)  >> Click    

ประมวลภาพกิจกรรม (วัชราวรรณ กันทา)  >> Click    

CMRU Drone Photo >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732249 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558