มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 นำคูปองติดต่อรับอุปกรณ์ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. นี้ ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

29 มิถุนายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 นำคูปองติดต่อรับอุปกรณ์ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. นี้

ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

 

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการรับอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจกคูปองสำหรับแลกรับอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนั้น จึงขอแจ้งให้นักศึกษา นำคูปองที่ได้รับในวันรายงานตัวนักศึกษา มาติดต่อรับอุปกรณ์ตามวันเวลาและสถานที่ ดังนี้

 

 

วันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2561

คูปอง(สีชมพู) ลำดับที่ 0001 – 2000

รับอุปกรณ์นักศึกษา เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม  2561

คูปอง(สีชมพู) ลำดับที่ 2001 – 4000

รับอุปกรณ์นักศึกษา เวลา 9.00 – 15.00 ณ อาคาร 90 ปี  อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

จึงขอแจ้งให้ทราบและให้ติดต่อรับอุปกรณ์ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดโดยให้นำคูปองหรือหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มาแสดงตนเพื่อรับอุปกรณ์

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน CMRU SHOP มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885-367-8

 
ข้อมูล: สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732257 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558