มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. เชิญชวนคนรักสุขภาพ วิ่งสร้างสุข “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561”

28 มิถุนายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


มร.ชม. เชิญชวนคนรักสุขภาพ วิ่งสร้างสุข “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561”

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561” สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ พร้อมจัดหารายได้เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4 พฤศจิกายน นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ศูนย์แม่ริม (สะลวง – ขี้เหล็ก) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

                    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการแถลงข่าวและกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและผู้ร่วมรับฟังการแถลงข่าวโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์ ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์ ชัยมัง ประธานฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ประธานฝ่ายแพทย์และพยาบาล / คณะกรรมการฝ่ายเส้นทางการแข่งขัน เป็นผู้แถลงข่าว

                    สำหรับโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561” จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ประชาชน ตลอดจนศิษย์เก่า เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ด้วยกิจกรรมการเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ พร้อมกันนี้ยังเป็นการจัดหารายได้เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ โดยการวิ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร รุ่นอายุ 18 – 29 ปี , 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 – 59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ค่าสมัคร 700 บาท รับสมัครจำนวน 1,000 คน นักวิ่งจะได้รับเสื้อที่ระลึก เหรียญรางวัล เบอร์วิ่ง ชิฟจับเวลา และเสื้อ Finisher / Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร รุ่นอายุ 15 – 19 ปี , 20 – 29 ปี , 30 – 39 ปี , 40 – 49 ปี , 50 – 59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ค่าสมัคร 450 บาท รับสมัครจำนวน 2,000 คน นักวิ่งจะได้รับเสื้อที่ระลึก เหรียญรางวัล เบอร์วิ่ง และชิฟจับเวลา และ Fun Run ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ไม่จำกัดอายุ / ไม่จำกัดเพศ ค่าสมัคร 450 บาท รับสมัครจำนวน 2,000 คน นักวิ่งจะได้รับเสื้อที่ระลึก เหรียญรางวัล เบอร์วิ่ง และชิฟจับเวลา นอกจากนี้ ยังจัดให้มีประเภท Charity เลือกระยะใดก็ได้ ค่าสมัคร 2,000 บาท นักวิ่งจะได้รับเสื้อที่ระลึก เหรียญรางวัลทั้ง 3 แบบ เบอร์วิ่ง ชิฟจับเวลา และเสื้อ Finisher

                    ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ประเภทชายและหญิง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และคณะกรรมการดำเนินโครงการอย่างหาที่สุดมิได้

                    กำหนดเปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ได้ทาง www.cmru.run หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/CMRUHalfMarathon/ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885395 - 6


ข่าว : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732257 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558