มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ทีม HEYDAY โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าสองรางวัล จาก การแข่งขัน THE GREATEST DANCE

26 มิถุนายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ทีม HEYDAY โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คว้าสองรางวัล จาก การแข่งขัน THE GREATEST DANCE

 

ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดเผยว่า ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขัน THE GREATEST DANCE รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในชื่อทีม HEYDAY  (เฮย์เดย์) โดยมี   อ.วรารัตน์  หมอดู  เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม  นายธนังกร  ธัญกรพิสิษฐ์ และนายณัฐพล  สมบูรณ์ทวีสุข เป็นครูผู้ฝึกสอนผลการแข่งขันทีมเฮย์เดย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 10,000 บาทและนอกจากนี้ยังได้รับ รางวัล Popular Vote  รับทุนการศึกษา 5,000 บาท  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2561  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ทางมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้ภาพ – ข้อมูล : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732262 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558