มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมโลก นำผลงานศิลปิน ไทย – ญี่ปุ่น 197 ผลงาน จัดแสดง ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิด23มิ.ย.นี้

22 มิถุนายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์กรศิลปะญี่ปุ่น

สมาคมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมโลก นำผลงานศิลปิน ไทย – ญี่ปุ่น 197 ผลงาน จัดแสดง ณ จังหวัดเชียงใหม่

ในงาน Chiang Mai - Japan Friendship Art Exhibition 2018

เชิญร่วมพิธีเปิด 23 มิ.ย. นี้ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 

 

ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ที่มีใจรักในงานศิลปะ ร่วมรับชมการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น Chiang Mai - Japan Friendship Art Exhibition 2018 โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรศิลปะญี่ปุ่น สมาคมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมโลกนำผลงานศิลปะของศิลปินชาวญี่ปุ่น 21 คน ศิลปินชาวไทย จำนวน 7 คน รวม 197 ชิ้นงาน ซึ่งประกอบด้วยผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ทัศนศิลป์ เซรามิค หัตถกรรม

ทั้งนี้ มีกำหนดพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น.  ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (ด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เลขานุการ ในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ รองประธานสมาคมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมโลก นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายโนบุโตชิ อะคาโอะ  ที่ปรึกษาอาวุโสสมาคมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมโลก นายอนุวัตร บุญนิธี ผู้จัดการประจำสมาคมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมโลก  นายอิชิกาวะ ฟุมิตากะ หัวหน้าผู้จัดการสมาคมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมโลก และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น Chiang Mai - Japan Friendship Art Exhibition 2018  มีกำหนดจัดแสดงผลงานให้ผู้สนใจเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 17.00 น. จึงขอเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชม นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น Chiang Mai - Japan Friendship Art Exhibition 2018 

ได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

 

ภาพ – ข้อมูล : ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว:   นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732261 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558