มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ทีวีบูรพา บุกรั้วดำเหลือง พาหนูน้อยรั้วสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชมนิทรรศการเคลื่อนที่ ถ่ายทำรายการ “กบนอกกะลา”

19 มิถุนายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ทีวีบูรพา บุกรั้วดำเหลือง พาหนูน้อยรั้วสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชมนิทรรศการเคลื่อนที่ ถ่ายทำรายการ “กบนอกกะลา”นางปริยาพร  กองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ร่วมบันทึกเทป ตามที่ คุณภัทราพร  สังข์พวงทอง โปรดิวเซอร์รายการกบนอกกะลา รายการโทรทัศน์ซึ่งผลิตโดยบริษัททีวีบูรพาจำกัด ประสานเพื่อดำเนินการถ่ายทำด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับ “ความสุขเคลื่อนที่” โดยในการบันทึกรายการได้นำรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ จากกรมศิลปากร มาให้บริการกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชม ณ บริเวณศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และจะมีกำหนดออกอากาศเร็วๆ นี้ โดยรับชมได้ทาง www.youtube.com ช่อง TvburabhaOfficial


ข้อมูล : โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ – ข่าว  : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

ช่องทางรับชมรายการกบนอกกะลา >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732244 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558