มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียน สูมาธรรม และถวายเทียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561

16 มิถุนายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียน สูมาธรรม

และถวายเทียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีหล่อเทียน สูมาธรรม และถวายเทียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตศรัทรา  หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน ร่วมพิธีหล่อเทียน สูมาธรรม และถวายเทียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.09 น. โดยกำหนดจัดพิธีหล่อเทียน สูมาธรรม ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมทำบุญบูชาแผ่นเทียน แผ่นละ 20 บาท สำหรับพิธีหล่อเทียน ณ จุดบริจาคภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่ ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) และชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และมีกำหนดพิธีถวายเทียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ร่วมถวายเทียนพรรษาพร้อมกัน ณ วัดกู่เต้า (วัดเวฬุวนาราม) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตามจิตศรัทธาและร่วมพิธีได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.culture.cmru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  053-885-899

ภาพ – ข้อมูล : วีรพิชญ์ หิมารัตน์ และ นายโสภณ พรมจิตติ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732243 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558