มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สาวน้อย "อานนี่" นักยิมนาสติกตัวน้อยจากรั้วสาธิตราชภัฏเชียงใหม่คว้าเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

14 มิถุนายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สาวน้อย "อานนี่" นักยิมนาสติกตัวน้อยจากรั้วสาธิตราชภัฏเชียงใหม่คว้าเหรียญเงิน

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งตัวแทนนักเรียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา  ในรายการการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิก ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุ 8 - 11 ปี ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ  ซึ่งมีนายฆราวัฒน์ สืบไกรสร  เป็นครูผู้ฝึกซ้อม ในการแข่งขันดังกล่าวมีผู้เข้าแข่งขัน  29 คน ผลการแข่งขันปรากฎว่า ด.ญ.อานนี่  เซะบากอ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิก  มาครอง จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้


ภาพ – ข้อมูล : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5715932 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558