มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มโอกาสแก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันเสาร์ - อาทิตย์

13 มิถุนายน 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

.ราชภัฏเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

เพิ่มโอกาสแก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันเสาร์ - อาทิตย์


ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) จึงได้ขยายช่วงเวลาในการการรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบสมัครทางเว็บไซต์www.cmru.ac.th และชำระเงินค่าสมัคร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนักศึกษาและให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูลยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาทางระบบอินเตอร์เน็ต  ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (ช่วงบ่าย) โดยให้นำหลักฐานการรายงานตัวและเอกสารบันทึกข้อมูลจากระบบบันทึกประวัติยื่นรายงานตัว ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561  เวลา 08.00 - 12.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-885-979 นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 มีกำหนดปฐมนิเทศ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (เดินทางไปด้วยตนเอง) กำหนดพบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถตรวจสอบสถานที่นัดหมายได้ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล www.academic.cmru.ac.th

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

สมัครเรียนคลิกที่นี่ค่ะ >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5715931 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558