มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ทัพนักกีฬาอาจารย์และบุคลากร รั้วดำ – เหลือง เดินหน้าคว้า 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง “มอดินแดงเกมส์”

7 มิถุนายน 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ทัพนักกีฬาอาจารย์และบุคลากร รั้วดำ – เหลือง เดินหน้าคว้า 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”นายธนะโชค สันต์สวัสดิ์ นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งตัวแทนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น นั้น
รายงานผลการแข่งขันเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สร้างผลงานได้อย่างประทับใจ คว้า 4 เหรียญทองจากกีฬากรีฑา ประเภทวิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 40 - 44 ปี หญิง สถิติ 30.93 วินาที และประเภทวิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 40 - 44 ปี หญิง สถิติ 1 นาที 11 วินาที ผลงานของอาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท ประเภททุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี หญิง สถิติ 8.24 เมตร ผลงานของนางสาวอรทัย อินทะวงค์ และประเภทวิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง ซึ่งทีมวิ่งผลัดหญิง ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท , อาจารย์วรารัตน์ หมอดู , นางสาวอันสุดารี กันทะสอน และนางสาวฉัตราภรณ์ กาวี เข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งคว้าเหรียญทองมาครองได้เป็นผลสำเร็จ ด้วยสถิติ 1 นาที 02 วินาที

สำหรับผลงาน 1 เหรียญเงิน เป็นการคว้าเหรียญรางวัลเหรียญที่สองของ นางสาวอรทัย อินทะวงค์ จากกีฬากรีฑา ประเภท ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี หญิง สถิติ 18.71 เมตร และ 1 เหรียญทองแดง จากกีฬากรีฑา ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 40 - 44 ปี หญิง สถิติ 32.563 วินาที ผลงานของอาจารย์วรารัตน์ หมอดู ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขึ้นแท่นเป็นลำดับที่ 17 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมด 67 แห่งข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ : ธนะโชค สันต์สวัสดิ์ นายกสโมสรบุคลากร มร.ชม.

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6070878 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558