มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารเวียงบัว

4 พฤษภาคม 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

ประกาศผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารเวียงบัว


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนผู้สนใจแสดงความจำนงเพื่อจำหน่ายอาหารหลังและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัวโดยกำหนดให้แสดงความจำนงเพื่อจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตังแต่วันที่ 10 - 30 เมษายน 2561 บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้พิจารณาแล้วจึงประกาศผลการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในเบื้องต้น ตามรายการ 


ท่านสามารดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้จากไฟล์แนบด้านล่าง 

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732255 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558