มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ โชว์สเต็ปฮิพ คว้าเหรียญทอง เป็นแชมป์ประเทศไทย ในการแข่งขัน THAILAND HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2018

3 พฤษภาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ โชว์สเต็ปฮิพ

คว้าเหรียญทอง  เป็นแชมป์ประเทศไทย

ในการแข่งขัน THAILAND HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2018


ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักเรียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันTHAILAND HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2018  เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขัน ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการแข่งขันปรากฎว่านักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามทีม REFRESHMENT ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  ได้เป็นแชมป์ประเทศไทย รุ่น Junior Division (อายุ7-12 ปี) THAILAND HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2018 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขันในรายการ Hiphop International's World Hiphop Dance Championshipณ เมืองฟีนิกส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งจะมีการแข่งขัน ณ สหรัฐอเมริกาชิงแชมป์โลกในเดือนสิงหาคม 2561 นี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่และคนไทยทั้งประเทศ

 

 

ภาพ : โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนินนักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732255 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558