มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินค่าก่อสร้าง 307,500,000 บาท (สามร้อยเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

    ราคากลางในการจัดจ้างออกแบบฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,300,000 บาท (สิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดตามเอกสารประกาศที่แนบมาพร้อนนี้ 

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5627100 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558