มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รายชื่อผู้มีสิทธิสิบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3

23 เมษายน 2561 โดย รชานนท์ เชาว์เลขา
 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง 
รายชื่อผู้มีสิทธิสิบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 
..................................................

 

          เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก


        บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ท้ายประกาศนี้ 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>Click<<

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6436799 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558