มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ทุกรุ่น ร่วมกิจกรรม พบปะศิษย์เก่า ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน นี้

 

ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ทุกรุ่น

ร่วมกิจกรรม พบปะศิษย์เก่า ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน นี้


          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมพบปะศิษย์เก่า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้กลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดจนได้เพิ่มเติมความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าสำหรับนำไปใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตต่อไป

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกรุ่น ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมพบปะศิษย์เก่า ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

       ภายในงาน มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และการเปิดหลักสูตรศาสตร์พระราชา โดยอาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่าเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ติดต่อ นายสยมภู อะโน ผู้ประสานงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885-434 หรือ scan QRcode ท้ายข่าว

 

ข้อมูลนายสยมภู อะโน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5715931 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558