มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ พร้อมรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเครื่องสักการะแบบล้านนา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่

พร้อมรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเครื่องสักการะแบบล้านนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  นักศึกษาชมรมรักษ์ภาษาศิลปะและวัฒนธรรม และทีมจัดริ้วขบวนจากสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง จำนวนกว่า 90 คน จัดริ้วขบวนแห่เครื่องสักการะล้านนา เพื่อร่วมสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สืบทอดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมมากกว่า 14 หน่วยงาน โดยตั้งขบวน  ณ บริเวณลานหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคลื่อนขบวนไปยังวัดสวนดอก โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดริ้วขบวนเป็นเครื่องแบบในราชสำนัก สมัยเจ้าดารารัศมีพระราชชายา เจ้าหญิงในราชวงศ์ทิพย์จักร จากนครเชียงใหม่ และได้เข้าร่วมการประกวดเครื่องสักการะแบบล้านนา ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ


ภาพ – ข้อมูล : นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียง : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732256 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558