มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ละครเวทีนิเทศโชว์ ครั้งที่ 21 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ "ตอน..คนสุดท้าย The Survivor "

10 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ละครเวทีนิเทศโชว์ ครั้งที่ 21 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ "ตอน..คนสุดท้าย The Survivor "


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดแสดงละครเวที นิเทศโชว์ ครั้งที่ 21 ตอน “คนสุดท้าย The Survivor ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ ชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

“นิเทศโชว์” เป็นละครเวทีที่นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกแขนงวิชาทุกชั้นปีร่วมใจกันจัดขึ้น โดยเป็นการแสดงศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านศิลปะการแสดงละครเวที นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกันและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเชิงวิชาชีพต่อไป

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริสา สอนศรี หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเกิดเก้า เจตดิลก นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ผู้กำกับละครเวทีและการแสดงโชว์ และนายดวงรพี ฟูมูลเจริญ ตัวแทนนักแสดง ภายหลังจบการแสดงในรอบแรก ซึ่งสร้างความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความประทับใจ พร้อมข้อคิดดีๆ ให้กับผู้รับชม

 


ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม+

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5631795 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558