มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย รภชม ขอเชิญร่วมฟังเสวนา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

9 กุมภาพันธ์ 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

บัณฑิตวิทยาลัย รภชม ขอเชิญร่วมฟังเสวนา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

กำหนดการเสวนา
ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันพุธที่  14  กุมภาพันธ์  2561 เวลา  13.00 - 16.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 29 (อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

13.00 – 13.30 น.          ลงทะเบียนและชมนิทรรศการ

13.30 – 13.45 น.          พิธีเปิดการเสวนา   

                                    โดย    พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

13.45 – 16.00 น.          เสวนา ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

                                    โดย    พลตรีเลียบ  จันทร์สุขโข

                                     ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

                                     ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง

                                    โดย    นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล

                                    ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                                    สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                                    ดำเนินรายการ

                                    โดย    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ

                                     ประธานกรรมการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

                                     และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา

16.00 – 16.30 น.          พิธีปิด


 

หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732253 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558