มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สาธิตราชภัฏเชียงใหม่ สุดเจ๋ง คว้ารางวัลการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2018

8 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สาธิตราชภัฏเชียงใหม่ สุดเจ๋ง คว้ารางวัลการแข่งขัน

To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2018


ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2018  โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน 2 รุ่น คือรุ่น junior ( อายุ 6-9 ปีบริบูรณ์) ชื่อทีม oh my gosh  และรุ่น pre - teenage(อายุ 10-14ปี บริบูรณ์) ชื่อทีม heyday  ซึ่งรับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ ในการเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศเมื่อวันที่ 3-4 ก.พ. 2561 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลปรากฎว่านักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ทีม HEYDAY (เฮย์เดย์) ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ1 รุ่น Pre-teenage และ ทีม OMG (โอ้ มาย ก้อด) ได้รับรองชนะเลิศอันดับ1รุ่น Junior ซึ่งทั้ง 2 ทีม ได้เข้ารับการพระราชทานถ้วยพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ To Be Number One และแสดงการเต้น ต่อหน้าพระที่นั่งองค์ประธานโครงการ ได้ทอดพระเนตร ยังความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจสู่ชาวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่
ภาพ – ข้อมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / โครงการ To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2018

           ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 

ชมประมวลภาพการแข่งขันโปรดคลิก
รุ่น Pre - Teenage 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ >> Click     

รุ่น Junior 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ               >> Click     

รุ่น Junior 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 2        >> Click     

ทูลกระหม่อมเสด็จพระราชทานรางวัลประกวดTO BE NUMBER ONE DANCE 2018  >> Click     


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5631801 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558