มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญร่วมงาน "ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์ ๒๕๖๑"

5 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงาน “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์ ๒๕๖๑”

 

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์” ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยภายในงาน “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์ ๒๕๖๑” จะมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” ประจำปี ๒๕๖๑  และเชิญชวนร่วมฟังการเสวนาวิชาการ องค์ความรู้จากใบลาน เรื่อง “ใบลานล้านนา : การอนุรักษ์และเผยแพร่” รวมถึงการบรรยายในหัวข้อ “เยอรมันกับใบลานล้านนา” และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และมีซุ้มสาธิตด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา นิทรรศการเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลาน พับสาและเอกสารหายาก นิทรรศการภาพถ่ายด้านศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการผลงานของเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา นิทรรศการหมากและลานในวัฒนธรรมล้านนา และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ล้านนา และอาหารล้านนา (กาดหมั้ว) ตลอดทั้งวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘๕๘๖๐, ๐๕๓-๘๘๕๘๘๐ และ ๐๕๓-๘๘๕๘๘๓

 

กำหนดการกิจกรรมทั้งหมด >> Click

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732259 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558