มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมประชุมเตรียมจัดตั้ง ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค

 

มร.ชม. ร่วมประชุมเตรียมจัดตั้ง ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค

 


เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และให้การต้อนรับ ดร.วรศักดิ์  วัชรกำจร หัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศก์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ ดร.จิราภรณ์  สุภิสิงห์  ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมฯ ในโอกาสเยือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อประเมินความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการเตรียมจัดตั้ง ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค ณ ชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการอบรมในวันที่ 15 มกราคม 2561 นี้

 


ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5774246 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558