มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 11

27 ธันวาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 11

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างมหาวิทยาลัย ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพกฎกติกาการแข่งขัน ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของบุคลากร และเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันของบุคลากร

                    ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 11 ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา คือ เทเบิลเทนนิส , แบดมินตัน , เปตอง , แชร์บอล , ฟุตซอล , วอลเลย์บอล ซึ่งได้จัดการแข่งขันไปก่อนหน้านี้แล้ว และในวันนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาแชร์บอลคู่พิเศษ , การแข่งขันกีฬามหาสนุก ๑๐ ประเภท ได้แก่ ปาเป้า , ชู๊ตบาสเกตบอล , คีบลูกปิงปองผสม , ชักเย่อ , นั่งทับกับระเบิด , อีกาป้อนเหยื่อ , ลิงอุ้มแตง , วิ่งสามขา , ปิดตาตีปีบ และตีกอล์ฟคนจน และการประกวด ๓ รายการ ได้แก่ การประกวดขบวนพาเหรด , การประกวดปอม ปอม เชียร์ และการประกวดกองเชียร์

ข่าว : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

>> อัลบั้ม 1 >> อัลบั้ม 2 >> อัลบั้ม 3 >> อัลบั้ม 4

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมงานสังสรรค์

>> อัลบั้ม 1 >> อัลบั้ม 2

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5774242 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558