มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1/1 คัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน

24 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1/1 คัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน


เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้ารายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/1 หลังจากมีการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกและลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้ารายงานตัว จำนวน 1,454 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีกิจกรรมสันทนาการจากรุ่นพี่แต่ละสาขาวิชา เพื่อต้อนรับน้องใหม่อย่างครึกครื้น ณ อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยหลังจากนี้ จะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ในวันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 ซึ่งนักศึกษาใหม่สามารถค้นหารายละเอียดกำหนดการต่างๆ ได้จากปฏิทินทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ www.academic.cmru.ac.th

 


ภาพนางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / นักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์

ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5715933 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558