มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

“ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ” สานต่อโครงการ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาวะที่ดี

3 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

“ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ” สานต่อโครงการ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาวะที่ดี


ผศ.พรพิมล  วงศ์สุข  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลัง จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ ใส่ใจสุขภาพ” สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่ได้กำหนดให้มีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้การออกกำลังกายเป็นสัญลักษณ์สำคัญควบคู่กับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ เพื่อทำให้มีกิจกรรมทางกายและสุขภาพเพิ่มขึ้นและดำเนินไปอย่างยั่งยืน และทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นั้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดกิจกรรมแอโรบิก ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่จันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป และกิจกรรมโยคะ ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 16.30 – 17.30 น. ณ ชั้น 4 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร รับบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และร่วมกิจกรรมแอโรบิกโดยพร้อมเพรียงกัน


ข่าว :  นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ,  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5631797 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558