มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จับมือลงนาม MOA กับ National Chin-Yi University of Technology ประเทศไต้หวัน

3 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

มร.ชม. จับมือลงนาม MOA กับ National Chin-Yi University of Technology ประเทศไต้หวัน


เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Ching-Te Wang, Dean of College of Management และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย National Chin-Yi University of Technology (NCUT) ประเทศไต้หวัน ในการเข้าเยี่ยมเยือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมกับลงนามความร่วมมือระดับคณะ Memorandum of Agreement (MOA) เพื่อการสร้างความร่วมมือกันด้านวิชาการในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ ห้องประชุมสะบันงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 ภาพ/ข่าว นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5631308 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558