มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ กระทงยอดเยี่ยม งานยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560

5 พฤศจิกายน 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ กระทงยอดเยี่ยม งานยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560


                    เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี และ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเดินขบวนในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งขบวนกระทงใหญ่เข้าร่วมการประกวดภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จขึ้นทรงราชสืบราชย์สันตติวงศ์

                    รูปแบบของกระทงดังปรากฏเป็นการจำลองทิพยวิมานสรวงสวรรค์ อันประกอบไปด้วย พญาหงส์อัญเชิญโคมทองส่องสว่าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองที่พระองค์ทรงพระเมตตาพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย พระนารายณ์ผู้เรืองฤทธิ์ทรงพญาสุบรรณอันเกรียงไกร มหาเทพแห่งการปกครอง ตามคติความเชื่อว่า “พระมหากษัตริย์ไทย ทรงเป็นดั่งองค์สมมติเทพของพระนารายณ์ อวตารลงมาดูแลทุกข์สุขของปวงประชา”       มีพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ทรงช้างเอราวัณราชาแห่งทวยเทพ ผู้ดูแลความสงบสุขแก่สรรพสิ่งในโลก ทั้งได้น้อมนำอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาประดิษฐานไว้ในวิมานแก้ว ร่ายล้อมด้วยพระยานาคราชน้อยใหญ่ สัตว์มงคลแห่งปีเสด็จพระราชสมภพ ได้ปรากฏกายออกมาปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำและแผ่นดิน ในจักรวาลให้ชุ่มเย็น มีเหล่าทวยเทพยดา ผู้รักษาฟ้าดินมาเป็นพยานสักขี พร้อมเหล่านางฟ้าสตรีอัปสรฟ้อนรำเฉลิมพระเกียรติถวายชัยมงคลพร  

                    สำหรับในปีนี้มีหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษา ส่งกระทงใหญ่เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 24 กระทง ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนกระทงยอดเยี่ยม รับเงินรางวัล 90,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และได้รับคำชื่นชมมากมายจากประชาชนหลายพันคนที่ร่วมรับชมขบวน
 

ภาพ : วัชราวรรณ กันทา, สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว :  วัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ประมวลภาพกิจกรรมกล้อง1 >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732248 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558