มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการซ้อมใหญ่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 2 - 3 พฤศจิกายน นี้

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการซ้อมใหญ่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 

วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน นี้          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 โดยได้กำหนดให้บัณฑิตทุกคนรายงานตัวบัณฑิต  เวลา 07.00 - 08.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย 08.00 - 17.00 น. ตามห้องฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในพื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตฝึกซ้อมกลุ่มรวมแบ่งภาค ช่วงเช้า บัณฑิตกลุ่มที่รับรอบแรก เวลา 08.00-12.00 น.

ช่วงบ่าย กลุ่มที่รับรอบสอง เวลา 12.30 น. ณ ห้องฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในพื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ซ้อมใหญ่ไม่สวมชุดครุย ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มที่รับรอบแรก ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต  เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

กลุ่มที่รับรอบสอง ดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)  มหาบัณฑิต (ป.โท) บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ซ้อมใหญ่สวมชุดครุย

กลุ่มที่รับรอบแรก ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต  เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

กลุ่มที่รับรอบสอง ดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)  มหาบัณฑิต (ป.โท) บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สามารถติดตามข้อมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้  ทางเฟซบุคแฟนเพจ bunditcmru2560

ข้อมูล: กองพัฒนานักศึกษา

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง !! 


ติดตามข่าวสารบัณฑิต ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 41 >> Click    


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732256 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558