มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

แบบคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 41

12 ตุลาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

แบบคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 41 

             กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งบัณฑิตที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี 2560 นี้ได้  สามารถยื่นเรื่องขอเลื่อนให้มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยดาวน์โหลดแบบคำขอเลื่อนตามลิงก์ด้านล่าง และนำส่งได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 053 - 885436 
รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5732255 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558