มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

แก้ไขอัตราค่าจ้างชาวต่างประเทศ ประกาศรับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูชาวต่างประเทศ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

6 กรกฏาคม 2560 โดย รชานนท์ เชาว์เลขา
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  แก้ไขอัตราค่าจ้างชาวต่างประเทศ
ประกาศรับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูชาวต่างประเทศ

สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

----------------------------------

 

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูชาวต่างประเทศ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูชาวต่างประเทศ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
     
          เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหใม่ จึงให้แก้ไขความต่อไปนี้ ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูชาวต่างประเทศ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ดังนี้

          ให้แก้ไขควาในข้อ ๒. อัตราค่าจ้างชาวต่างประเทศ ดังนี้
          จากเดิม          "คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างรายเดือน ๒๕,๐๐๐ บาท"
          แก้ไขเป็น        "คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างรายเดือน ๓๕,๐๐๐ บาท" 

          นอกนั้นให้ไว้คงเดิม


 

- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่>>Click<<

- ดูประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูชาวต่างประเทศ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
ที่นี่>>Click<<

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5715931 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558