มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ชาวรั้วดำเหลือง รวมใจให้โลหิตอย่างล้นหลาม ทำดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 9

29 มิถุนายน 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ชาวรั้วดำเหลือง รวมใจให้โลหิตอย่างล้นหลาม

ทำดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนโลหิตจำนวนมาก กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ลานร่มฉัตร (ด้านข้างสำนักทะเบียนและประมวลผล) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ช่วงเวลา 9.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตมากถึง 178 คน คิดเป็นปริมาตร 58,800 ซีซี. ซึ่งโลหิตที่ได้รับบริจาคนี้ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จะนำเข้าสู่กระบวนการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5631797 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558